TEIRA-AVOGADOS-IMAGEN-HOME-MODULO-FOOTER-2
CLIENTES

· Particulares
· Comunidades de Propietarios
· Empresas
· Cooperativas
· Concellos
· Entidades Públicas
· Comunidades Enerxéticas
TEIRA-AVOGADOS-IMAGEN-HOME-MODULO-FOOTER-2

Enerxía


ÁREAS DE PRÁCTICA
Foco no Dereito dos asuntos enerxéticos con énfase nas enerxías renovables e o almacenamento eléctrico. Asesoramento dende a planificación de proxectos até a comercialización ou o consumo, pasando pola construcción, conexión á rede e operación de instalacións enerxéticas.


Tamén ofrecemos asesoramento en cuestións urbanísticas, inmobiliarias, civís, mercantís ou administrativas relacionadas co seu proxecto enerxético.


· PPAs: acordos de compra de electricidade a medio e longo termo.
· Agregación de oferta e/ou demanda.
· Enerxía renovable: eólica, fotovoltaica, solar térmica, aerotermia, xeotermia, etc.
· Consumidor activo: redes intelixentes e sistemas de xestión de demanda.
· Contratos de suministro e inversións en bens de equipo.
· Financiación e axudas a proxectos enerxéticos.

TEIRA-AVOGADOS-IMAGEN-HOME-MODULO-FOOTER-5

Contratación Pública e Privada


ÁREAS DE PRÁCTICA
Redacción, negociación e formalización de contratos de compravenda ao abeiro de operacións empresariais ou relacionadas con activos.


A partires da nosa especialización en Dereito da enerxia e do medio ambiente, ofrecemos asesoramiento en materias administrativas relacionadas con proxectos enerxéticos, así no tocante a autorizacións e concesións coma a contratación pública.


· Urbanismo e Inmobiliario: conservación e rehabilitación.
· Autorizacións e Licenzas: medio ambiente e urbanismo.
· Autoconsumo Eléctrico.
· Edificación Sostible.
· Contratación Pública: redacción e presentación de alegacións.
· Plans de Mobilidade Urbana Sostible.
· Comunidades Locais pra Proxectos de Enerxía Sostible.

TEIRA-AVOGADOS-IMAGEN-HOME-MODULO-FOOTER-5
CLIENTES

· Particulares
· Comunidades de Propietarios
· Empresas
· Cooperativas
· Concellos
· Entidades Públicas
· Comunidades Enerxéticas
TEIRA-AVOGADOS-IMAGEN-HOME-MODULO-FOOTER-7
CLIENTES

· Empresas
· Socios e Accionistas
· Empresas
· Cooperativas
· Asociacións e Fundacións
TEIRA-AVOGADOS-IMAGEN-HOME-MODULO-FOOTER-7

Dereito Societario


ÁREAS DE PRÁCTICA
Análise e elaboración de contratos mercantís, acordos societarios e actos relacionados con asociacións e fundacións.

Ofrecemos asesoramento en constitución de sociedades, modificacións estructurais e liquidacións.

· Actos Societarios.
· Asesoramento a Órganos de Administración.
· Pactos Parasociais.
· Protocolos e Acordos.
· Contratos Mercantís.
· Modificacións Estructurais: fusión, escisión, ampliación e reducción de capital, etc.
· Contratos de Distribución e Axencia.
· Contratos e Acordos con Provedores.
· Goberno Corporativo: informes e seguimento de cumprimento.
· Regulación de Cooperativas, Asociacións e Fundacións.

COÑECEMENTO
TEIRA AVOGADOS

Recibe as nosas novidades directamente no teu buzón


Un boletín quincenal con toda a
actualidade de TEIRA AVOGADOS

TEIRA AVOGADOS
Scroll to Top